Czy sklep internetowy potrzebuje kasy fiskalnej?

Prowadzenie sprzedaży internetowej pozwala na rezygnację z obowiązku wykorzystania kasy fiskalnej. Konieczne jest jednak spełnienie kilku kryteriów, które wprost wynikają z obecnie obowiązujących przepisów.

Obecność w sieci to dla wielu sklepów sposób na znaczne rozszerzenie zakresu swojej działalności. Niektóre firmy, widząc ogromny potencjał drzemiący w sprzedaży internetowej, rezygnują z placówek stacjonarnych właśnie na rzecz e-sklepu. Korzyści wynikające z podjęcia takiej decyzji są różne. Sprzedawcy wskazują przede wszystkim na dostępność oferty przez całą dobę, ograniczenie bezpośredniego kontaktu z klientem,  jak również możliwość uproszczenia procedury sprzedaży – także ze względu na brak kasy fiskalnej. Należy jednak pamiętać, że taka opcja nie zawsze jest dostępna.

Kiedy kasa fiskalna w sklepie internetowym nie jest potrzebna?

 

Na początek warto poruszyć kwestię limitu obrotów. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku potwierdziło, że w przypadku nieprzekroczenia w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym kwoty 20 tysięcy złotych w ramach sprzedaży na rzecz osób fizycznych (które nie prowadzą działalności) i rolników ryczałtowych, kasa fiskalna nie musi być stosowana. Tyczy się to jednak wyłącznie sprzedaży stacjonarnej.

Co w przypadku sklepów internetowych? Mogą one starać się o zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej. Jakie kryteria trzeba spełnić?

·        Sprzedawca musi realizować dostawę towaru w systemie wysyłkowym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub usług kurierskich.

 

·        Opłata za wykonaną czynność musi zostać przelana na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek kasy oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Co ważne, tytuł przelewu musi jasno wskazywać czynność (asortyment), jakiej dotyczyła sprzedaż.

 

Oznacza to, że zapłata nie może odbywać się przy użyciu gotówki. Należy w tym miejscu podkreślić, że płatność kartą także jest uznawana za transakcję gotówkową, a więc wymaga wystawienia paragonu. Inaczej wygląda sprawa płatności za towary przy odbiorze. Przelew na konto sklepu wykonuje bowiem firma kurierska, dlatego klient może skorzystać z gotówki.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej – kiedy nie przysługuje?

 

To jednak nie wszystko. Oprócz wspomnianych wyżej kryteriów, istnieją również pewne obostrzenia oraz sytuacje, w przypadku których sprzedawca traci prawo do zwolnienia. Związane jest to przede wszystkim ze sprzedażą towarów, które nie znajdują się na liście objętej możliwością rezygnacji z kasy.

Na jakie więc towary trzeba wystawiać paragon?

·        niesklasyfikowane w innych zestawieniach części oraz akcesoria do pojazdów silnikowych (nie dotyczy motocykli)

·        sprzęt radiowy, telewizyjny lub telekomunikacyjny

·        perfumy i wody toaletowe

·        sprzęt fotograficzny

·        zapisane i niezapisane nośniki cyfrowe oraz analogowe

Sprzedawcy muszą również przestrzegać przepisów dotyczących sposobu realizowania transakcji, a także zapłaty za towar. Jeśli została ona wykonana z konta osoby, która w rzeczywistości nie jest odbiorcą, prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej przepada. Podobnie jest w sytuacji, gdy towar jest przez klienta odbierany osobiście w siedzibie sklepu.

Kolejnym ograniczeniem jest przepis, zgodnie z którym udział produktów zwolnionych z nakazów ewidencjonowania musi przekraczać 80% całości obrotu sklepu. Oczywiście brak konieczności wystawiania paragonu nie oznacza, że sklep nie ma obowiązku dostarczania klientom innego dowodu sprzedaży. Najczęściej jest to specjalna faktura imienna, którą bez problemu można wystawić również odbiorcy indywidualnemu. Należy przy tym pamiętać, że sklepy prowadzące sprzedaż bez kasy mają obowiązek udostępnienia Urzędowi Skarbowemu rachunku bankowego, celem rozwikłania ewentualnych wątpliwości.

 

Przepisy związane ze zwolnieniami z obowiązku posiadania kasy fiskalnej przez sklepy internetowe cały czas podlegają modyfikacjom. Warto więc na bieżąco śledzić zmiany i reagować w sytuacji, gdy dotyczą one prowadzonej przez nas działalności.

POSNET Partner
Partner Novitus
Partner Elzab
Systemy POS dla gastronomii
CENTRUMKAS.pl - Kasy i urządzenia fiskalne
Zadzwoń!