Kto powinien korzystać z kasy fiskalnej?

Ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy fiskalnej to obowiązek, który dotyczy coraz większej liczby przedsiębiorców. Systematycznemu poszerzeniu ulega bowiem zakres transakcji, które należy rejestrować w ten sposób. Kto zatem może prowadzić działalność bez kasy fiskalnej, a kto musi z niej korzystać?

Od jakiego obrotu kasa fiskalna jest koniecznością?

 

Zgodnie z generalną zasadą, jeśli kwota obrotu z tytułu sprzedaży produktów lub usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowanym nie przekroczyła w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym 20000 złotych, podatnik jest zwolniony z konieczności ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy fiskalnej. Zwolnienie to obowiązuje do końca 2021 roku.

Co ważne, jeśli przedsiębiorca w danym roku dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, limit zwolnienia oblicza się proporcjonalnie do okresu jej wykonywania. Warto także nadmienić, że do limitu obrotu nie zalicza się sprzedaży środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych oraz nieruchomości.

Kasa fiskalna – kto musi posiadać urządzenie?

 

Przepisy w zakresie VAT wyszczególniają kilka grup podatników, którzy muszą ewidencjonować obrót i kwoty podatku należnego przy pomocy kasy fiskalnej bez względu na obrót. Nie mogą oni również korzystać z żadnych zwolnień. Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących sprzedaż m.in.:

·        gazu płynnego,

·        części do silników,

·        przyczep, naczep i kontenerów,

·        sprzętu radiowego, telekomunikacyjnego i telewizyjnego, z pewnymi wyłączeniami,

·        sprzętu fotograficznego, z pewnymi wyłączeniami,

·        zapisanych i niezapisanych nośników danych analogowych i cyfrowych,

·        wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00),

·        napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

·        napojów alkoholowych stanowiących mieszaninę piwa i napojów alkoholowych, w przypadku których zawartość alkoholu przewyższa 0,5%,

·        perfum i wód toaletowych.

Również i przedsiębiorcy świadczący wybrane usługi nie mogą skorzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy fiskalnej. Do katalogu tych usług zalicza się m.in.:

·        przewóz pasażerski w samochodowej komunikacji, z pewnymi wyłączeniami,

·        przewóz taksówkami,

·        naprawę pojazdów silnikowych i motorowerów,

·        wymianę opon lub kół w motorowerach i pojazdach silnikowych,

·        doradztwo podatkowe,

·        usługi prawnicze,

·        usługi związanych z wyżywieniem,

·        usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Kasa fiskalna – kto jest zwolniony?

 

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wskazuje również, kiedy kasa fiskalna nie jest obowiązkowa. Na liście podatników, którzy nie muszą z niej korzystać, znajdują się m.in. podmioty:

·        prowadzące czynności notarialne,

·        świadczące usługi telekomunikacyjne,

·        oferujące usługi elektroniczne i telekomunikacyjne jednocześnie,

·        zapewniające usługi związane z obsługą rynku nieruchomości,

·        świadczące usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Kasy fiskalne są również nieobowiązkowe w przypadku przedsiębiorców realizujących sprzedaż wysyłkową, jednak pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, dostawy sprzedawanych produktów muszą się odbywać za pośrednictwem poczty lub kuriera. Po drugie, zapłata za towary zostanie przelana na rachunek bankowy przedsiębiorcy lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Po trzecie, prowadzona ewidencja sprzedaży i dowody dokumentujące zapłatę muszą jednoznacznie wskazywać, czego dotyczyła dostawa i na czyją rzecz ją wykonano (dane nabywcy wraz z adresem).

Kasy fiskalne to coraz powszechniejszy widok. Do ich stosowania zobligowanych jest coraz więcej przedsiębiorców. Obserwując kierunek zmian prawnych, można dojść do wniosku, że docelowo nie będzie żadnych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy wykorzystaniu tych urządzeń. Zmiany jednak wprowadzane są stopniowo, tak aby podatnicy zdołali się do nich przygotować i kupić w odpowiednim terminie kasy fiskalne.

POSNET Partner
Partner Novitus
Partner Elzab
Systemy POS dla gastronomii
CENTRUMKAS.pl - Kasy i urządzenia fiskalne
Zadzwoń!