Likwidacja kasy fiskalnej – jak wyrejestrować kasę fiskalną?

Zamykasz działalność? Urządzenie z elektronicznym zapisem kopii ma zapełnioną pamięć fiskalną? A może zmieniłeś profil działalności i obowiązek posiadania kasy fiskalnej już Cię nie dotyczy? Niezależnie od powodu, likwidacja kasy fiskalnej musi się odbyć zgodnie z przyjętą w prawie procedurą. Co należy zrobić? Jak wyrejestrować kasę fiskalną?

Likwidacja kasy fiskalnej – garść podstawowych informacji

 

Żeby zlikwidować kasę fiskalną, przedsiębiorca musi wykonać określone czynności. Nie wszystko jednak może zrobić samodzielnie. Prawo wymaga bowiem obecności podmiotu zewnętrznego – profesjonalnego serwisanta, który dokona odczytu pamięci kasy fiskalnej. Cała procedura kończy się złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o wyrejestrowanie kasy fiskalnej.

Obecnie na rynku można spotkać trzy rodzaje kas fiskalnych: kasy z papierowym zapisem kopii, kasy z elektronicznym zapisem kopii oraz kasy online. Ich likwidacja przebiega podobnie. Różnica objawia się jedynie w sposobie, w jaki przygotowuje się raport fiskalny, co zaś jest determinowane przez konstrukcję danej kasy. Jak więc przebiega wyrejestrowanie kasy fiskalnej?

Jak wyrejestrować kasę fiskalną?

 

Likwidacja kasy fiskalnej nie jest aż tak skomplikowanym zadaniem, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy trzymać się określonej procedury. Obejmuje ona kilka kroków.

1.      Wystawienie raportu dobowego i raportu miesięcznego

 

Niezależnie od rodzaju wykorzystywanej kasy fiskalnej, w ostatnim dniu jej użytkowania, po zamknięciu sprzedaży przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia raportu dobowego – dokumentu podsumowującego cały dzień sprzedaży. Jeśli podmiot korzysta z kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, oprócz raportu dobowego musi również wystawić raport miesięczny. Podsumowuje on miesięczną sprzedaż i obejmuje wszystkie raporty dobowe z danego miesiąca.

 

Po wystawieniu raportów przedsiębiorca jest zobowiązany do zmiany trybu pracy kasy na tryb tylko do odczytu. W przypadku wszystkich rodzajów kas trzeba zwrócić się do serwisanta.

 

2.      Odczytanie zawartości pamięci fiskalnej

 

Niezależnie od rodzaju posiadanego urządzenia odczytu zawartości pamięci fiskalnej dokonuje serwisant. Dlatego po wystawieniu raportu dobowego i miesięcznego przedsiębiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z wybranym serwisem oraz urzędem skarbowym, by ustalić termin odczytu.

 

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej to nic innego jak wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego. To dokumenty podsumowujące wszystkie raporty dobowe, jakie zostały wystawione przy pomocy danej kasy fiskalnej.

 

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kończy się sporządzeniem protokołów. Przedsiębiorca otrzymuje również inne dokumenty, takie jak wydruki wszystkich raportów dobowych i książkę serwisową, a także samo urządzenie, a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii – kartę pamięci.

 

3.      Złożenie dokumentów do urzędu skarbowego

 

W ciągu 5 dni od podpisania przez serwis protokołów przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego odpowiednich dokumentów. Oprócz protokołu odczytu podmiot ma dostarczyć wypełniony wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Dokument ten powinien zawierać m.in. dane podatnika, numer kasy fiskalnej, datę fiskalizacji oraz powód wyrejestrowania sprzętu.

Kara za niewyrejestrowanie kasy fiskalnej

 

Niedokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej po zakończeniu jej używania może zostać zakwalifikowane przez urząd skarbowy jako przestępstwo skarbowe. W efekcie przedsiębiorca może podlegać karze grzywny do 120 stawek dziennych. W 2020 r. stawka ta wynosi od 86,67 do 34668 zł. W rezultacie podmiot może zostać zobligowany do zapłaty 4160160 złotych. Warto więc dopełnić procedury wyrejestrowania kasy fiskalnej, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

POSNET Partner
Partner Novitus
Partner Elzab
Systemy POS dla gastronomii
CENTRUMKAS.pl - Kasy i urządzenia fiskalne
Zadzwoń!