Zawyżona stawka VAT na kasie fiskalnej – co robić

Zgodnie z polskim prawem, to na sprzedawcy ciąży obowiązek ustalenia odpowiedniej stawki VAT dla sprzedawanych towarów czy też wykonywanych usług. Bywa jednak, że podatnik zastosuje niewłaściwą stawkę. Co robić w przypadku jej zawyżenia?

Błędy w naliczaniu odpowiedniej stawki VAT – z czego wynikają?

 

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary i usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani do rejestrowania na kasie fiskalnej każdej transakcji, nawet jeśli klient jako osoba prywatna zażąda wystawienia na niego faktury. Żeby nie mieć problemów z urzędem skarbowym, sprzedaż należy zaewidencjonować poprawnie. Pomyłki się jednak zdarzają.

Bywa, że są one skutkiem błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej przez serwisanta. Dlatego należy korzystać z usług renomowanych podmiotów, które zajmują się sprzedażą wysokiej jakości urządzeń rejestrujących obrót i ich profesjonalnym serwisem. Zatrudniają one bowiem doświadczonych fachowców, którzy rzetelnie wywiązują się z powierzonych im zadań.

Pomyłka może również wynikać z błędu sprzedawcy, który dokona niewłaściwej kwalifikacji podatkowej danego towaru lub usługi. W konsekwencji sprzedaż zostanie zaewidencjonowana z nieprawidłową stawką VAT. Niezależnie od przyczyny, wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak poradzić sobie z problemem?

Co zrobić w przypadku zawyżonej stawki VAT?

 

Kasa fiskalna jest skonstruowana w taki sposób, aby podatnik nie mógł w żaden sposób ingerować w jej ustawienia. Dlatego więc danych, które zostały zapisane w pamięci fiskalnej i potwierdzone wydrukowanym paragonem, nie da się zmodyfikować. Nie oznacza to jednak, że w zupełności nie można skorygować sprzedaży, którą udokumentowano paragonem fiskalnym z błędną stawką VAT.

Minister Finansów wskazał bowiem w interpretacjach indywidualnych, że zakaz ingerencji w pamięć kasy fiskalnej obowiązuje jedynie względem dokumentacji kasowej. Podatnik nie może zatem zmienić ani treści paragonu, ani transakcji sprzedaży. Jest natomiast zobligowany do wykazania prawidłowej kwoty podatku w deklaracji i jej zapłacenia na rzecz urzędu skarbowego. Procedura ta obowiązuje jednak wyłącznie w przypadku zaniżenia stawki VAT. Gdy doszło do jej zawyżenia, sprawa się komplikuje. Czy przedsiębiorca może liczyć na odzyskanie nadpłaconego podatku?

Wszystko bowiem zależy od rodzaju błędu. W interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów wyszczególnić można dwa podejścia.

1.  Jeśli przedsiębiorca, jest czynnym podatnikiem VAT i zaewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej z zawyżoną stawką VAT, wówczas organy podatkowe najczęściej odmawiają korekty podatku. W uzasadnieniu MF wyczytać można, że w takiej sytuacji w przypadku sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym ciężaru VAT nie ponosi podatnik, a finalny konsument.

 

Inne stanowisko w tej sprawie zajmują sądy administracyjne. Według m.in. Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Lublinie przedsiębiorca ma prawo do korekty sprzedaży, która jest udokumentowana paragonem fiskalnym. Jeżeli jednak nie ma możliwości, aby zwrócić podatku VAT konsumentom finalnym, którzy faktycznie ponieśli jego ciężar, powinien rozpoznać przychód zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

 

2.  Jeśli podatnik jest zwolniony z VAT-u z uwagi na wartość sprzedaży lub rodzaj wykonywanych usług, wówczas, jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w indywidualnych interpretacjach, nie musi płacić błędnie wykazanej na paragonie fiskalnym kwoty VAT. Jest natomiast zobligowany do prowadzenia ewidencji korekt, w której to będzie zawierał wszystkie niewłaściwie zaewidencjonowane kwoty. Co więcej, by skorzystać z tego prawa, przedsiębiorca musi dołączyć dokument, który potwierdzi rzeczywisty przebieg transakcji, np. kopię paragonu.

Nie w każdej sytuacji podatnik będzie miał prawo skorygować sprzedaż i uzyskać zwrot nadpłaty, która wynikała z przyjęcia błędnej stawki VAT. Dlatego warto zachować czujność i zadbać o to, aby stawki VAT zostały odpowiednio zaprogramowane na kasie fiskalnej. Zatrudniając profesjonalnych serwisantów, przedsiębiorca może być tego pewien.

POSNET Partner
Partner Novitus
Partner Elzab
Systemy POS dla gastronomii
CENTRUMKAS.pl - Kasy i urządzenia fiskalne
Zadzwoń!