Zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego – wzór

Podatnicy objęci obowiązkiem ewidencji sprzedaży towarów i usług, zanim zaczną korzystać z kasy fiskalnej, muszą ją zgłosić do odpowiedniego urzędu skarbowego. Poskutkuje to otrzymaniem numeru ewidencyjnego kasy, co z kolei umożliwi jej obsługę. W jaki jednak sposób trzeba to zrobić?

Zgłoszenie kasy fiskalnej 2020 – informacje ogólne

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży nakłada ustawa o VAT z dnia 11 marca 2014 roku. Warto jednak wspomnieć o najnowszych zmianach w przepisach. Otóż od maja 2019 roku na rynku funkcjonują dwa typy kas:

·        kasy fiskalne z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii – tak zwane kasy starego typu,

·        kasy fiskalne ONLINE – są to urządzenia nowego typu.

Co jednak istotne, niezależnie od tego, z jakiej kasy fiskalnej chcemy korzystać, musimy ją zarejestrować. Różnica polega jednak na sposobie realizacji tego procesu. Kasa fiskalna ONLINE w sposób zdalny uzyskuje bowiem numer ewidencyjny.

Czego potrzebujemy? Łączności internetowej oraz pomocy serwisanta w przeprowadzeniu fiskalizacji. Kasa ONLINE, po podłączeniu do sieci i wybraniu stosownej opcji, prześle do Centralnego Repozytorium KAS (CRK) dane techniczne, a także dane o właścicielu. W efekcie, otrzyma ona wspomniany numer ewidencyjny.

Zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego

 

Więcej pracy wymagają urządzenia tradycyjne, czyli kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. W tym przypadku konieczna okaże się wizyta w urzędzie skarbowym, właściwym do przyjęcia zgłoszenia danych bądź wysyłką pocztą polską. Jak go znaleźć? Wiele zależy od tego, jaką działalność prowadzimy.

·        Jednoosobowa działalność gospodarcza – kasę zgłaszamy w urządzenie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

·        Prowadzenie firmy jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej – należy udać się do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu.

·        Działalność prowadzona w Polsce z siedzibą zagraniczną – właściwy jest urząd przypisany do miejsca prowadzenia działalności.

·        Brak siedziby w Polsce i stałego miejsca prowadzenia działalności – Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Do tego dochodzą również wyspecjalizowane urzędy skarbowe dla podmiotów największych, które mają oddział w Polsce lub przychody od 5 milionów netto rocznie w górę, a także firm z kapitałem zagranicznym.

Zawiadomienie o kasie fiskalnej – krok po kroku

 

Zanim przejdziemy do przedstawiania całej procedury, warto nadmienić, że obecnie podatnicy nie mają już obowiązku składania do urzędu skarbowego specjalnego zawiadomienia o rozpoczęciu procesu ewidencjonowania. Gdy wszelkie przygotowania są już za nami, możemy zająć się zgłaszaniem kasy fiskalnej. Cały proces realizowany jest w następujących krokach.

1.  Fiskalizacja. Przeprowadzana jest przez serwisanta posiadającego uprawieniania, który wykona czynność rozpoczynającą pracę modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy. Całość kończy się wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

 

Serwisant wpisze również do pamięci kasy numer NIP firmy, a także prześle zgłoszenie serwisu do urzędu w ciągu maksymalnie 7 dni. W zgłoszeniu znajdą się między innymi dane kasy.

 

 

2.  Zgłoszenie danych kasy. Odbywa się to poprzez stosowny formularz lub wniosek wysyłany przez Internet, za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Musi on zostać wypełniony na podstawie danych z książki kasy. Co ważne, podobny formularz trzeba wypełnić wówczas, gdy dochodzi do jakichkolwiek zmianach związanych z kasą. W przypadku wydrukowania formularza, należy zanieść go do urzędu lub wysłać pocztą.

 

3.  Pełnomocnictwo. Usługę zgłaszania kasy można zrealizować też przez pełnomocnika  – szczególnego lub ogólnego. W pierwszym przypadku konieczne jest uiszczenie opłaty w wysoko 17 złotych.

 

4.  Otrzymanie numeru ewidencyjnego.  Trzeba nanieść go na obudowę kasy, a także wpisać do książki serwisowej.

POSNET Partner
Partner Novitus
Partner Elzab
Systemy POS dla gastronomii
CENTRUMKAS.pl - Kasy i urządzenia fiskalne
Zadzwoń!